07
юни

Потенциал в развитието нискоенергийната архитектура, реставрацията и логистиката

Арх. Дарина Славова:

Виждам потенциал за развитие в сферата на нискоенергийната архитектура, реставрацията и логистиката

четвъртък, 21 март, 20190

Дарина Славова завършва архитектура през 2010 г. През 2013 г. получава лиценз за сертифициран дизайнер на пасивни сгради към Пасивхаус институт в Дармщат, а през 2016 г. завършва успешно двугодишния курс за обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство към Екол де Шайо и НИНКН. През 2012 г. основава „Диа – дом и архитектура“ – студио за проектиране на нискоенергийни и екологични сгради с основен фокус качеството на архитектурата и високия стандарт на обитаване. Изготвя проекти за еднофамилни и многофамилни сгради, обществени, производствени и промишлени обекти – логистични бази, складове и др.

Защо избрахте да се реализирате в България? Избрах да се реализирам тук, на първо място защото обичам България. За мен това е прекрасна страна с много потенциал на развитие, особено в сферата на ниескоенергийната архитектурата, реставрацията и логистиката.

С какви проблеми се сблъсквате по време на Вашата работа? Проектирането, а след това е изпълнението на дадена сграда е един доста сложен процес, в който участват съвкупност от проектанти, възложители, изпълнители и одобряващ орган. Стиковането на специалистите, доброто познаване на нормативната уредба, материали, детайли при изпълнението на сграда, минимизират евентуално възникналите проблеми. Понякога обаче това се случва и навременната реакция е ключ за решаване на проблема.

В каква обществена кауза във Вашия град бихте се включили? Работя по проекти основно в градовете Бургас, София и околностите. В момента сме ангажирани с проект, свързан с възраждане и съвременна реконструкция на българската къща като нискоергийна и екологична сграда. Друга инициатива, в която се включихме е оживяването и възродяването по нов начин на част от централна зона в гр. Варна под мотото: „Хвани се в Таляна“. Подобна концепция бихме разработила за изоставените зони в гр. Бургас и за още по-добра и съвременна адаптация на Морската градина и прилежащите територии.

ПРОЕКТИ

ЛОГИСТИЧНА БАЗА ИНТЕРФУД

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. БУРГАС

ХВАНИ СЕ В „ТАЛЯНА“, ГР. ВАРНА – ЕКИПЕН ПРОЕКТ ОТ МЛАДЕЖКИ АРХИТЕКТУРЕН ПЛЕНЕР

РЕСТАВРАЦИОНЕН ПРОЕКТ „ЛЮТОВАТА КЪЩА“ КЪМ ЕКОЛ ДЕ ШАЙО

Прочетете на: www.stroitelstvoimoti.com

Арх. Дарина Славова: Виждам потенциал за развитие в сферата на нискоенергийната архитектура, реставрацията и логистиката