Какво предлагаме

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Архитектурно студио ДИА – ДОМ И АРХИТЕКТУРА фокусира своите услуги в изработване на инвестиционни проекти, с които може да кандидатствате за финансиране по програмите на Европейския съюз. Предлагаме безплатни консултации, с които ще Ви запознаем с процеса и етапите за кандидатстване по програмите финансирани от Европейския съюз. Детайлно изработване на инвестиционните проекти, упражняване на авторски и инвеститорски контрол по време на строителството. Притежаваме необходимите знания, опит и сертификати за преминали обучения за кандидатстване и изпълнение на проекти по структурните фондове на Европейския съюз.

ПАСИВНИ СГРАДИ

Архитектурно студио ДИА ДОМ И АРХИТЕКТУРА проектира пасивни сгради по стандарта Passive House. Пасивната сграда е енергоспестяваща сграда, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия. Проекти за реконструкции на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit, който се основава на принципите на пасивната къща. Тези стандарти са водещи по целия свят за спестяването на енергия в сградите. Според дългосрочните стратегии и директиви на Европейския съюз се очаква да бъдат въведени като норма в целия ЕС от 2020 г.

ДИА ДОМ И АРХИТЕКТУРА е член на Международната Асоциация за Пасивни Сгради (The International Passive House Association.

НИСКОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ

Студиото е с насоченост към еко и нискоенергийна архитектира. Ние проектираме нискоенергийни сгради. Това са сгради, които се доближават в много голяма степен до пасивните сгради с една съществена разлика: в нискоенергийните сгради не се използва т.нар „РЕКУПЕРАТОР“ – вентилационна система за затопляне и охлаждане. Системата е патент на Passive House Institut  и чрез специална технология, отработеният въздух в помещенията се изсмуква и затопля свежият въздух, който се подава отвън. Но ние проектираме нискоенергийните сгради по такъв начин, че се налагат минимални разходи за отпление и охлаждане.

Услуги

 • Решения
 • Проектиране
 • Документи
 • Съдействие

       Иновативни решения, които предлагаме на нашите клиенти:

 • внедряване на принципите на пасивните сгради в къщи при минимална цена;
 • интерпретиране на традиционната българска къща по нов начин;

       Услуги, които извършваме:

 • Проектиране на пасивни, нискоенергийни и екологични сгради.
 • Изработване на проекти за саниране на сгради, съобразен с директивите за енергийна ефективност.
 • Проектиране на еднофамилни и многофамилни сгради, обществени, промишлени и производствени сгради, складове, интериорни и пространствени решения, реконструкция на стари къщи;
 • Реставрация и адаптация на съществуващи сгради.
 • ПУП, ПУП – ПЗ, ПУП – ПРЗ, Мотивирани предложения.
 • Узаконяване на съществуващи сгради, пристройки и надстройки. Възстановяване на строителни книжа. Преустройство на сгради.

      Необходими документи за започване на проектирането:

 • Скица с виза за проектиране с указан начин на застрояването – издава се от общинска администрация.
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества.
 • Задание за проектиране.

      От нас ще получите:

 • Пълен комплект проекти по всички части;
 • Съдействие при входиране на проекта в общинска администрация и при подаването документи за предварителни договори с експлоатационните дружества;
 • Авторски надзор по време на строителството.
 • Консултации и препоръки в хода на проектирането и на строителството.

Препоръки