02
окт.

Ефектна Енергийност

Енергийната ефективност през последните години набира все по- голяма популярност. Пасивна, нискоенергийна, активна или екологична къща привличат инвеститорите все повече със своите предимства: по – високо качество на живот, по- добър микро климат и по- ниски сметки за отпление и охлаждане.

Стандартът Пасивна къща е разработен от Пасивхаус институт в Дармщат, Германия и постига съкращаване на потреблението на енергия до 90%. Високото качество на пасивната къща се дължи на вентилационна система с рекуператор за оползотворяване и възстановяване на енергията, пасивното натрупване на енергия от слънцето, проектиране на сградата без термомостове и с материали с ниски стойности на топлопреминаване и въздухонепроницаемост на сградата.

Нискоенергийната къща притежава всички характеристики на пасивната с изключение на вентилационната система с рекуператор, която я прави по-достъпна за населението и достатъчно добър вариант за дом. Активната къща е технология, чрез която къщата натрупва повече от непобходимата й енергия и може да я продава.

Екологичната къща притежава всички характеристики на нискоенергийната като е изградена изцяло от естествени материали. Това я поставя на първо място в класацията на сграда с най – дълъг живот на употреба и най – високо качество.