ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.СРЕДЕЦ – МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР.СРЕДЕЦ, УЛ.“НИКОЛА ПОПОВ“, БЛОК 2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СРЕДЕЦ, СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Изпълнител: ДЗЗД „Енергоинженеринг“

ЕТАП: В строеж

ЕКИП: арх. Дарина Славова