СКЛАД ЗА ИЗКУПУВАНЕ И ОБРАБОТКА НА СКРАП ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ГР. КАМЕНО

ЕТАП: Построен

ЕКИП: арх. Дарина Славова, арх. Красимир Кирилов