Проектиране на еднофамилна жилищна сграда в гр. Истанбул, Турция

ЕТАП: Идеен проект, работният проект е подпечатан от местни архитекти. Сградата е в строеж.