Услуги

Услуги, които извършваме:

 • Проектиране на пасивни, нискоенергийни и екологични сгради.
 • Изработване на проекти за саниране на сгради, съобразен с директивите за енергийна ефективност.
 • Проектиране на еднофамилни и многофамилни сгради, обществени, промишлени и производствени сгради, складове, интериорни и пространствени решения, реконструкция на стари къщи;
 • Реставрация и адаптация на съществуващи сгради.
 • ПУП, ПУП – ПЗ, ПУП – ПРЗ, Мотивирани предложения.
 • Узаконяване на съществуващи сгради, пристройки и надстройки. Възстановяване на строителни книжа. Преустройство на сгради.

     

Иновативни решения, които предлагаме на нашите клиенти:

 • внедряване на принципите на пасивните сгради в къщи при минимална цена;
 • интерпретиране на традиционната българска къща по нов начин;

 

 Необходими документи за започване на проектирането:

 • Скица с виза за проектиране с указан начин на застрояването – издава се от общинска администрация.
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества.

   

 От нас ще получите:

 • Пълен комплект проекти по всички части;
 • Съдействие при входиране на проекта в общинска администрация и при подаването документи за предварителни договори с експлоатационните дружества;
 • Авторски надзор по време на строителството.