Публикации

  • Home
  • /
  • Публикации

Курс по опазване на недвижимото културно наследство за архитекти

Екол де Шайо(Ecole de Chaillot), основан през 1887 г., днес е част от Града на архитектурата и наследството, помещаващ се в двореца Шайо в Париж и предлага съвместно с Националния институт за недвижимо културно наследство(НИНКН) професионално обучение на български език за дипломирани архитекти по реставрация, експониране и адаптация на старинни сгради и исторически центрове. Обучението се провежда четири семестъра, в продължение на две години и включва седмично ателие по архитектура и урбанизъм, организиарано чрез финансовата подкрепа на Френския институт в България.

Четвъртият семестър приключва със защита, в зала СЛАВЕЙКОВ на Френския институт, на дипломен проект, за консервация, реставрация и адаптация на реален паметник, последвана от връчване удостоверения с печат на НИНКН и на Института Шайо на участниците. От създаването на обучението през 2000 г., са се дипломирали успешно 95 архитекта, от които 85 българи, 8 македонци и 2-ма сърби. През последното издание на курса (2014-2016г.) са реализирани 699 учебни часа, под ръководството на 11 френски и 23 български преподаватели.

През 2014 г. бе подписано рамково споразумение относно провеждането на курса между Mинистерството на културата на България, Френското посолство в София и Cité de l’architecture et du patrimoine. Проектът се ползва и от финансовата подкрепа на програма Еразмус в партньорство с УАСГ.

Дипломираните от седмото издание на курса (2014-2016 г.)

 

7 юни 2013г

Арх. Дарина Славова е сертифициран дизайнер на пасивни сгради към Международната асоциация на пасивни сгради и Пасивхаус институт в Дармщат, Германия.

http://www.passivhausplaner.eu/englisch/phplaner/planeranzeige.php?amnum=3171