ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ЗЕЛЕНА КЪЩА В ГР. СРЕДЕЦ

ЕТАП: В строеж

Финансиране: Европейски социален фонд

ЕКИП: ДИА – ДОМ И АРХИТЕКТУРА