МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. СОФИЯ

ЕТАП: Построена

ЕКИП: арх. Дарина Славова, арх. Мария Събчева