МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ПОМОРИЕ

ЕТАП: Построена

ЕКИП: арх. Дарина Славова, арх. Красимир Кирилов