ЛОГИСТИЧНА БАЗА С АРХИВОХРАНИЛИЩЕ, АДМИНИСТРАТИВНA И СКЛАДОВA СГРАДИ В ГР. КОСТИНБРОД

ЕТАП: В процес на проектиране

ЕКИП: ДИА – ДОМ И АРХИТЕКТУРА