Екип

Арх. Дарина Славова е водещ архитект и управител на „Диа – дом и архитектура“ ЕООД, член на Камарата на архитектите в България (КАБ).

Тя е Сертифициран дизайнер на пасивни сгради – Certified Passive House Designer към Института за пасивни сгради – Passive House Institute в Дармщат, Германия.

 

  • инж. Живко Иванов – строителни конструкции – член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – пълна проектантска правоспособност (ППП) – рег.№ 10907, тел: 0899 100 267, email: bgmail@abv.bg
  • инж. Анета Славова – електроинсталации – член на КИИП. ППП – рег.№ 05973, тел: 0899 957 111, email: aneta_slavova@abv.bg
  • инж. Радина Бутойеску – електроинсталации, тел: 0897 834 845 email:ronny_s@abv.bg
  • инж. Милена Найденова – отопление, вентилация и климатизация и енергийна ефективност – член на КИИП. ППП – рег.№ 09691, тел: 0888 532 333, email: dkmengineering@mail.bg
  • инж. Георги Велков – Вертикална планировка и трасировка – член на КИИП. ППП – рег.№ 07450, тел: 0887 831 568, email: